Könyvtár

ÜDVÖZÖLJÜK A POMÁZI VÁROSI KÖNYVTÁR MUNKATÁRSAI NEVÉBEN!

 

Elérhetőségeink:

2013 Pomáz, Huszár u. 3.

2013 Pomáz, Pf. 121

Tel/Fax: 06-26/323-460

E-mail: konyvtar@pomaz.hu

 

 

 

 

Kölcsönzési lehetőség a Pomázi Könyvtárban

A kormány 484/2020 (XI.10.) rendelete értelmében sok más kulturális intézményhez hasonlóan a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár sem fogadhat olvasókat az épületében. Fontosnak tartjuk, hogy mindez ne jelentse azt, hogy az olvasóinknak teljes mértékben le kelljen mondaniuk a könyvtár szolgáltatásairól.

2020. november 23-tól, a konyvtar@pomaz.hu email címen vagy a 26-323-460 telefonszámon leadott könyv, folyóirat rendeléseket ki tudjuk elégíteni olyan formában, hogy az előre összekészített dokumentumokat a könyvtár szakkönyvtári szobájából nyíló ajtón át kiadjuk.

Hétfő, kedden, csütörtökön és pénteken 10- 15 óráig, kizárólag előre egyeztetett időpontban. Kérjük, hogy – bár szabad téren zajlik a dokumentumok átadása-átvétele – csak egészségesen és természetesen maszkban vegyék igénybe ezt a lehetőséget. Megbeszélés nélkül nem áll módunkban senkit fogadni.

A válogatáshoz vegye igénybe online katalógusunkat a http://0280.netlib.hu/katalogus!

Kérjük, hogy figyeljék a könyvtár Facebook oldalát! Mindenkinek jó egészséget kívánunk!

                                                                                                          a könyvtárosok

 

Legyen könyvtárunk rendszeres látogatója és használója!

Kedves Olvasók!
Kérjük, vegye igénybe a http://0280.netlib.hu/katalogus online katalógusunkat és a hozzá kapcsolt pikk-pakk szolgáltatást! Az online katalógusból kiválasztott könyvek címét, szerzőjét küldje el nekünk e-mail-ben, várja meg a választ az összekészítésről és végezzen gyorsan a könyvtárban!
e-mail címünk: konyvtar@pomaz.hu

a könyvtárosok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Olvasók!
A mai naptól könyvtárunk katalógusa online is elérhető!


http://0280.netlib.hu/katalogus

0280.NETLIB.HU

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár | NetLib Kft

 

 

Kedves Olvasóink!

Könyvtárunk nyitva tartása a szombati napon megváltozik. Ezentúl szombaton 9.00 órától 13.00 óráig

tartunk nyitva. Reméljük, hogy az új nyitva tartás elnyeri tetszésüket!

Mindenkit várunk szeretettel!

 

Könyvtárosok

A  Pomázi Városi Könyvtár nyitvatartási ideje

Hétfő:                        10-18

Kedd:                        10-18

Szerda:                     Zárva

Csütörtök:                 14-19

Péntek:                     10-18

Szombat:                  9-13

 

 

Munkatársaink:

Benkovics Zita     könyvtárvezető

Tornyos Judit       könyvtáros

Várszegi Virág     könyvtáros

 

 

A Pomázi Városi Könyvtár története

A Pomázi Városi Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános közművelődési könyvtár. Fenntartója Pomáz Város Önkormányzata.

Szolgáltatásait minden magyar és külföldi állampolgár igénybe veheti személyazonossága igazolása után, amennyiben elfogadja a könyvtár használatára vonatkozó szabályokat. Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről alanyi jogként deklarálja a könyvtári szolgáltatások igénybevételét, és az információkhoz való szabad hozzáférést.

A Községi Könyvtár 1961-ig az Ipartestület volt székházában kapott helyet, majd a Beniczky u. 15. sz. alatti házba költözött. 1963-ig a Szentendrei Városi Könyvtár letéti állományaként működött. 1971-ben a régi orvosi rendelő mögötti lakásba költözött, majd 1973-ban a Jankovits Gyula u. 2. szám alatti házban nyitotta meg kapuját. 1977-1979-ben fiókkönyvtár nyílt a Dankó Pista utca – Beniczky utca sarkán, majd a Vörösmarty utcában, letéti könyvtárat működtetett a Munkaterápiás Intézetben, a Háziipari Szövetkezetben és a Faipari Szövetkezetben. 1981-ben összevonták a Huszár utcában újonnan felépült művelődési házzal. Így lett a közös nevük Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár. Azóta is ebben az integrált szervezeti formában működik, ennek a formának minden előnyével és hátrányával együtt. Igen nagy eredményként tartjuk számon, hogy könyvtárunk szakmailag önálló intézménye a településnek.

2003-ban felújítottuk gyermekkönyvtárunkat. Szép, barátságos gyermekrészleget adtunk át a pomázi gyerekeknek. Pályázati pénzből, önkormányzati támogatásból és az egész település összefogásával, vállalkozók és magánszemélyek közreműködésével sikerült megvalósítani terveinket. Nagyon sok szeretettel és hálával gondolunk a közülünk már örökre eltávozott Hárshegyi Péter belsőépítészre, aki önzetlenül elvállalta a tervezést és nagyon sokat segített a kivitelezési munkálatokban is.

A társadalmi, gazdasági, szociális változások könyvtárunkkal szemben is új követelményeket állítottak fel, tudatosítva, hogy a könyvtár nemcsak „könyvtár”, a kölcsönzés, a tanulás, a kikapcsolódás helye, hanem az információs társadalom alapintézménye is egyben. Éppen ezért a könyvtár megfelelő színvonalon történő működtetése stratégiai jelentőségű az állam, az önkormányzat, és az egész társadalom számára.

Ennek szellemében kezdtük el könyvtárunk fejlesztését. Önkormányzati támogatással és pályázati segítséggel kialakítottuk számítógépes parkunkat, internet-használati lehetőséggel. Hosszú évek munkájának eredményeként elkészült állományunk számítógépes feldolgozása a SZIKLA 21 Integrált Könyvtári Rendszer segítségével. A hagyományos cédulakatalógust felváltotta a számítógépes katalógus. Könyvtárunk állománya felkerült a világhálóra. Az Országos Dokumentum-Ellátási Rendszeren keresztül minden beiratkozott olvasónk hozzájuthat az őt érdeklő dokumentumokhoz postaköltség térítése ellenében.

Áttértünk a vonalkód-leolvasóval történő elektronikus kölcsönzési rendszerre.  

A Pomázi Városi Könyvtár 30650 kötet könyvvel, 52 fajta napilappal, folyóirattal, 899 db CD-vel, hangoskönyvekkel, CD-ROM-okkal, internet- hozzáférés biztosításával, interneten keresztül elérhető számítógépes adatbázisokkal, számítógépes katalógussal áll a lakosság szolgálatában.

Gyűjteményünk megtalálható a www.szikla.net honlapon.

 

A Pomázi Városi Könyvtár küldetése:

A könyvtár létének célja a lakosság szolgálata, szolgáltatásokkal való ellátása, az egyének és a közösségek számára a dokumentumokhoz és az információhoz való korlátozás nélküli hozzájutás biztosítása. Tanácsadás, segítség nyújtása az információs ismeretekben. Olyan tudás elsajátításának támogatása, amely aktív részvételre buzdít az élet minden területén. Kulturális értékek közvetítése sajátos könyvtári eszközökkel. Lehetőség nyújtása a szabadidő kellemes és hasznos eltöltéséhez. Oktatási programok, képzési, továbbképzési, átképzési, önművelési tevékenységek felkarolása, az olvasáskultúra ápolása, kiemelt figyelemmel fordulva a gyerekekhez.

 

A könyvtárhasználat általános szabályzata: (rövidített változat)

A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:

·        könyvtárlátogatás

·        a könyvtár által kijelölt  gyűjteményrészek helybeni használata (esetünkben a kézikönyvtár, a folyóirat-olvasó és a helytörténeti gyűjtemény használata).

·        a cédulakatalógus és az elektronikus katalógus használata

·        információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól

 

A könyvtár az ingyenes szolgáltatásokat igénybe vevő olvasó adatait is regisztrálhatja.

 

A könyvtár egyéb szolgáltatásai csak beiratkozással vehetők igénybe. A beiratkozáskor a könyvtárhasználónak a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia:

Név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának vagy útlevelének száma.

Fiatalkorú olvasóinkért valamelyik szülőnek vagy gondozónak kell kezességet vállalnia.

A könyvtár a személyes adatok védelméről a jogszabályoknak  megfelelően gondoskodik.

A személyes adatokban bekövetkezett változást az olvasó köteles a könyvtár tudomására hozni.

 

Beiratkozási díjak:

Könyvek kölcsönzése:

 

Felnőtteknek:                                                   1.000 Ft/év

Diákoknak (16 év felett):                                  600 Ft/év

Nyugdíjasoknak:                                              600 Ft/év

Pedagógusoknak:                                             600 Ft/év

Múzeumi, levéltári dolgozóknak:                        600 Ft/év

16 éven aluliaknak, 70 éven felülieknek:            ingyenes

 

Kölcsönözni érvényes tagsággal és olvasójeggyel  lehet.  A felnőtt részlegben legföljebb 5 könyvet, a gyermekrészlegben pedig 3 könyvet.

Minden olvasó csak a saját nevére kölcsönözhet.

Tagság érvényessége 1 év. (a beiratkozástól számított 1 év!)

A kölcsönzési idő 30 nap.

A határidő egy alkalommal meghosszabbítható további 30 napra, ha a kért könyvre nincs előjegyzés.

CD-kölcsönzés:

Használati díj:                                             500 Ft/félév

 

A kölcsönzési idő 1 hét. Erre az időre 2 CD lemezt vihetnek el az olvasók.

A határidőn túl visszahozott könyvek és CD-k után a késedelmi díjat számolunk fel.

A kölcsönzési határidőt be nem tartó olvasónak 3 hét várakozási idő után felszólítást küldünk. A késedelmi díj befizetését a könyvtáros készpénzfizetési számlával igazolja.

Ha az olvasó a tértivevényes felszólításra sem hozza vissza a dokumentumokat, és nem gondoskodik annak pótlásáról, értékének megtérítéséről, a követelés behajtására a könyvtár eljárást indít. Gyerekek esetében a kezességvállaló szülő ellen.

A kölcsönzés a könyvtár zárása előtt negyed órával befejeződik a gépi adatok mentése miatt.

A Pomázi Városi Könyvtár szolgáltatásait a felnőttek és a gyerekek azonos időben vehetik igénybe.

A könyvtárhasználónak tudnia kell, hogy kezdeményezheti a könyvtárhasználati szabályzat módosítását

 

A Pomázi Városi Könyvtár gyűjteményei:

  • Gyermek részleg

 

o        Állományrészek:

Ø       Idegen nyelvű könyvek

Ø       Kötelező olvasmányok

Ø       Életrajzok

Ø       Ifjúsági irodalom

Ø       Kalandos történetek

Ø       Történelmi regények

Ø       Új könyvek

Ø       Sorozatok

Ø       Kézikönyvek

Ø       Mesék

Ø       Versek

Ø       Képeskönyvek

Ø       Állattörténetek

Ø       Ismeretterjesztő irodalom

 

A gyermekrészlegben előzetes bejelentkezés alapján várjuk az iskolai és óvodai csoportokat könyvtárlátogatásra.

 

  • Felnőtt részleg

 

o        Állományrészek

Ø       Szépirodalom

Ø       Fonotéka

Ø       Helytörténeti gyűjtemény

Ø       Infotéka

Ø       Szakirodalom

Ø       Kézikönyvtár

Ø       Folyóirat olvasó

 

 

A Pomázi Városi Könyvtár szolgáltatásai:

Alapszolgáltatás (ingyenes szolgáltatás):

Állampolgári jogon minden könyvtárhasználó ingyenesen látogathatja a könyvtárat, helyben használhatja a folyóirat olvasót, a helytörténeti gyűjteményt és a szabadpolcon lévő könyveket. A látogató információt kérhet a könyvtár szolgáltatásairól, valamint használhatja az állományfeltáró eszközöket.

Beiratkozás

(lásd a használati szabályzatban)

Könyvkölcsönzés

(lásd a használati szabályzatban)

Hosszabbítás   

Előjegyzés

Előjegyzés kérhető a kölcsönzésben lévő könyvekre. Egyszerre

2 könyv előjegyzésére van lehetőség. A kért könyv

visszaérkezésekor értesítést küldünk, melynek postaköltségét az

olvasó fizeti ki. Egy hét várakozást követően a könyv visszakerül

a kölcsönzésbe.

Tájékoztatás

Tájékoztatást adunk a könyvtár állományáról, szolgáltatásairól, a

katalógusok használatáról, a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

Dokumentumokat ajánlunk, irodalomkutatást végzünk, a meglévő lexikonokból, enciklopédiákból, monográfiákból, adattárakból, valamint a számítógépes adatbázisokból információt szolgáltatunk.

 

Helyben használat

Állampolgári jogon mindenki helyben használhatja a szabadpolcon

levő könyveket, a helytörténeti gyűjteményt, valamint a

folyóirat-olvasó részleget az ingyenes alapszolgáltatás részeként.

 

Könyvtárközi kölcsönzés

Könyvtárunk gyűjteményéből hiányzó dokumentumokat

könyvtárközi kölcsönzéssel más könyvtárakból szerezzük be, a

kölcsönadó könyvtár feltételeihez igazodva.

A könyvtárközi dokumentumszolgáltatás módjáról és feltételeiről

könyvtárunk munkatársai  részletes tájékoztatást adnak.

 

Hangoskönyvek

A vakok és gyengén látók számára hangoskönyvek gyűjtését

kezdte meg könyvtárunk. A „beszélő” könyveket a CD tárba való

beiratkozással vehetik igénybe olvasóink.

 

Helytörténet

A helytörténeti gyűjtemény Pomáz város történetével kapcsolatos

dokumentumok gyűjteménye. Valamennyi helyi lapból őrzünk

egy-egy példányt.

 

Helyi kiadványok árusítása

A Pomázi Városi Könyvtár árusítja a településsel kapcsolatos

helytörténeti kiadványokat, helyi szerzők munkáit.

       

Irodalomkutatás

Olvasóink kérésére egy-egy témakörben irodalomkutatást

végzünk saját állományunkra vagy más könyvtárak állományára

támaszkodva.

 

Fénymásolás

Fénymásolási lehetőséget kizárólag könyvtári dokumentumokból

van módunk biztosítani térítés ellenében.

Másolatkészítés: A/4-es  méretekben lehetséges.

Feket-fehér fénymásolási díjak:

A/4-es                    25 Ft/oldal

 

Számítógépes szolgáltatások

Beiratkozott olvasóink a nyitvatartási időben naponta ingyenesen használhatják a könyvtár számítógépeit.

Felnőttek (16 éves kortól) 1 órát, gyerekek (5. osztályos kortól) ½ órát vehetik igénybe naponta internetes szolgáltatásunkat.

 

Nyomtatás

Lehetőség van internetről vagy pendrive-ról nyomtatni térítés ellenében, oldalanként 25 Ft-ért.

 

A könyvtár okiratai:

 

2015 gyűjtőköri szabályzat

A KÖNYVTÁR HÁZIRENDJE 2015

A Pomázi Művelődési Ház és könyvtár könyvtárának szervezeti felépítése

A Pomázi Városi Könyvtár munkafolyamatai

Alapító okirat 20150609

konyvtar_minőségi kézikönyv

olvasói használat és igényfelméres

panaszkezelesi_szabályzat

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár SZMSZ 201503

 

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár

2013 Pomáz, Huszár u. 3.

Tel.: 06 26 325 163, 06 20 2282135  Tel/fax : 06 26 323 460

pmhk@pomaz.hu / konyvtar@pomaz.hu, www.pmhkpomaz.hu

 

 

 

 

A POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

 

A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár) könyvtára integrált szervezeti forma keretében működő szakmailag önálló intézmény. A Könyvtár általános gyűjtőkörű nyilvános közművelődési könyvtár, melyet az állampolgárok korlátozás nélkül látogathatnak. A Könyvtár felnőtt- és gyerekrészleget működtet.

 

Címe: 2013 Pomáz, Huszár utca 3.

Tel/Fax: 06-26-323-460

E-mail: konyvtar@pomaz.hu

 

  1. A Könyvtár nyilvános közkönyvtár, mindenki látogathatja és az alábbi alapszolgáltatások ingyenesen illetik meg

a)    könyvtárlátogatás

b)    folyóiratok és a kézikönyvtár helyben használata

c)    állományfeltáró eszközök használata

d)    információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól


A Könyvtár az ingyenes szolgáltatásokat igénybe vevő könyvtárhasználónak az 5.  pontban meghatározott adatait beiratkozási díj nélkül regisztrálja.

 

  1. Az 1. pontban felsoroltakon kívüli szolgáltatások a Könyvtárba való beiratkozással vehetők igénybe. A beiratkozott olvasó ingyenesen kölcsönözheti a könyvtári könyveket a kimondottan erre a célra kialakított gyűjteményből (felnőtt szakirodalom, felnőtt szépirodalom, nemzetiségi gyűjtemény, gyermek. és ifjúsági irodalom, CD lemezek, bekötött és kurrens folyóiratok egy rész). A kölcsönzés a SZIKLA integrált könyvtári rendszerben, kódleolvasóval történik.

 

Térítés ellenében fénymásolást, könyvtárközi kölcsönzést, irodalomkutatást szolgáltat az alábbi díjakkal:

a)    Fénymásolás A 4-es oldal 15,- Ft

b)    Könyvtárközi kölcsönzés alapdíja: 200,- Ft, azonkívül a kölcsönadó könyvtárnak fizetett díj, ha van ilyen.

c)    Internet használat díjmentes minden beiratkozott olvasónak.

d) számítógépről nyomtatás 20,- Ft / oldal


3.    A könyvtári tagság egy évre szól.


4.    Tagsági díj 16 éves korig és 70 év felett, ingyenes. Diákoknak, nyugdíjasoknak,  valamint pedagógus igazolvánnyal rendelkezőknek 400,-Ft, felnőtteknek 600,-Ft.

A CD-tár tagsági díja 500 Ft/félév/felnőtt.

 

A beiratkozási díjat a fenntartó minden év elején saját hatáskörében módosíthatja.

 

A könyvtárat az a könyvtárlátogató használhatja, aki kabátját, táskáját a fogason elhelyezte. Saját könyveit, jegyzeteit köteles a könyvtárosnak bemutatni.


5.    A könyvtárhasználónak a beiratkozáskor a következőszemélyes adatait kell közölnie és igazolnia: név, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának, ill. útlevelének száma, e-mail címe, telefonszáma.

14 éven aluli gyermek csak szülői kezességvállalással iratkozhat be.

Minden olvasó beiratkozáskor kap egy olvasójegyet, melyről a lejárat napja és a kölcsönzött dokumentumok darabszáma is leolvasható. Kölcsönözni csak olvasójeggyel lehet.


6.    A könyvtárhasználó személyes adataiban bekövetkezett változásokat köteles bejelenteni.


7.    A kölcsönzés határideje 30 nap. A kölcsönzési idő egy esetben meghosszabbítható, ha a könyvet más olvasó nem kéri. Egy alkalommal 5 db könyv kölcsönözhető.

A CD lemezek, kurrens folyóiratok esetében a kölcsönzési idő 1 hét, amely indokolt esetben – amennyiben nincs az adott műre előjegyzés – egy alkalommal meghosszabbítható. Egy alkalommal 2 db Cd vagy 2 db periodika kölcsönözhető.

8.    A kölcsönzési határidő lejárta után felszólítást küldünk minden olvasónak.Ha az olvasó a tértivevényes felszólításra sem hozza vissza a dokumentumokat, és nem gondoskodik annak pótlátásáról, értékének megtérít6éséről, a követelés behajtására a könyvtár hivatalos eljárást indít. Gyermekek esetében a kezességvállaló szülő ellen.

Akinek tartozása van könyvtár fwlé, addig könyvet nem kaphat, amíg tartozását ki nem egyenlítette. A tartozás behajtásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.


9.    Az olvasó felelős a könyv egészéért. Ha a könyvet megrongálja, ill. elveszíti, kártérítést kell fizetnie. A térítési díj a dokumentum állományban elfoglalt helyétől függően a mindenkori pótlási ár.

A könyveket és egyéb dokumentumokat ismételten és nyilvánvalóan megrongáló és a könyvtárhasználati szabályokat sorozatosan megsértő olvasó egy bizonyos időre vagy véglegesen kitiltható a könyvtárból.

 

  1. A dokumentumok előjegyzése

A kölcsönzésben lévő műveket az olvasó előjegyezheti. Az előjegyzett mű beérkezéséről az olvasót értesíteni kell, a kért dokumentumot 1 hétig az igénylő nevéhez kell rögzíteni.

 

  1. Könyvtárközi kölcsönzés

Amennyiben az olvasó nem találja meg a könyvtár állományában a tanuláshoz, kutatáshoz, munkájához keresett dokumentumokat, kérésére az eredeti anyagot vagy annak másolatát más könyvtárból beszerezzük, és rendelkezésére bocsájtjuk. Az eredeti dokumentumok helyett küldött fénymásolat készítésének költsége, valamint a könyvtárközi kölcsönzés postaköltsége az olvasót terheli. Ezeket a feltételeket előzetesen tudomására kell hozni.  A Pomázi Művelődési ház és Könyvtár első körben a Pest Megyei Könyvtárhoz fordul könyvtárközi kölcsönzés ügyében.

 

  1. Helyben használat

Az olvasóteremben elhelyezett kézikönyvtári állomány nem kölcsönözhető, csak helyben használható. Nem kölcsönözhetőek az olvasóteremben elhelyezett periodikák legfrissebb példányai. A régebbi számok közül 2 példány 1 hétre kikölcsönözhető. Ugyanez vonatkozik a gyermekrészleg kézikönyvtári állományára és folyóirataira is.

A könyvtár külön gyűjteményét képező helyismereti állomány csak helyben használható.

A nem kölcsönözhető könyvek, folyóiratok közül néhány, igen indokolt esetben a könyvtárvezető engedélyével rövid határidőre törzsolvasóknak kiadható.

 

  1. Tájékozató munka

Az olvasó kérésére felvilágosítást, tájékoztatást adunk, bibliográfiákat készítünk saját állományunkra, katalógusainkra, adatbázisainkra építve. Amennyiben a kérés meghaladja állományunk összetételét, külső forrásokat is igénybe veszünk.

 

  1. Számítógép használat

Pomáz város Önkormányzata által támogatott ingyenes internet használatot kizárólag beiratkozott olvasóink vehetik igénybe.

Diákok:      10-14 éves korig ½ óra / nap

Felnőttek                                1 óra / nap

 

Szintén ingyenesen használhatják beiratkozott olvasóink a számítógépeket szövegszerkesztésre, kisebb dolgozatok megírására.

A számítógépről történő nyomtatás költsége: 20Ft/oldal

 

A számítógép használata és az internet hozzáférhetősége kizárólag a könyvtár nyitvatartási idejében biztosított.

 

  1.  

A könyvtár rendezvényei (irodalmi estek, író – olvasó találkozók, előadások, kiállítások stb...) mindenki számára nyitottak, tehát nem csak beiratkozott olvasók látogathatják.

 

A könyvtárismereti, könyvtárhasználati órákat a pedagógussal történő egyeztetés után a gyermekkönyvtáros megtartja, levezeti.

 

A Pomázi Könyvtár szolgáltatásait (kivéve bizonyos rendezvényeket) a felnőttek és a gyermekek azonos időben vehetik igénybe

 

 

 

 

A könyvtárhasználati szabályzatot nyilvánosságra kell hozni, a könyvtárhasználó számára hozzáférhetővé kell tenni. A könyvtárhasználónak tudnia kell, hogy kezdeményezheti a könyvtárhasználati szabályzat módosítását.

 

Pomáz, 2016.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.