PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BÜFÉ ÜZEMELTETÉSÉRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BÜFÉ ÜZEMELTETÉSÉRE

 

A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár pályázatot hirdet az intézmény aulájában található 45 m2 alapterületű büfé helyiség, valamint a hozzá tartozó 3 m2 alapterületű raktár és 27 m2 alapterületű terasz bérbeadására határozott időre, 5 évre. (+ 5 évre a felek elégedettségével meghosszabbítható)

A PÁLYÁZAT TARTALMÁRA ÉS A MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK:

 • Pályázati lap, amelynek tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, elérhetőségét, adószámát, jogi személy esetén a képviselő nevét.
 • A pályázat részeként csatolja a tevékenység végzésére feljogosító vállalkozói igazolványt / engedélyt, illetve jogi személy esetén társasági szerződés hiteles másolatát.
 • A nyertes pályázó a bérleményt csak büfé üzemeltetés céljára használhatja. A bérlő feladata a bérlemény büféként történő működtetéséhez szükséges hatósági engedélyek beszerzése.
 • A nyertes pályázó a bérleményben a büfé működtetését akkor kezdheti meg, ha a működtetéshez szükséges engedélyeket beszerezte. A kiíró minden szükséges segítséget megad annak érdekében, hogy a pályázó a működtetést a lehető legkorábban megkezdje.
 • A büfé működtetője, vagyis a bérlő tudomásul veszi, hogy működése során köteles betartani a működésre vonatkozó valamennyi jogszabályt.
 • A büfé alkalmazottainak rendelkezniük kell a szükséges végzettséget / képzettséget igazoló és az egészségügyi alkalmasságot igazoló okirattal, a 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet alapján.
 • A bérlő kötelessége a tűz és munkavédelmi előírások betartása, valamint a bérlemény takarítása.
 • A bérlő az ingatlanrészt további albérletbe nem adhatja ki, a jelen pályázati kiírásban foglaltaktól eltérően nem hasznosíthatja.
 • A büfé kizárólag a művelődési ház mindenkori nyitvatartási idejében, a bérbeadó által jóváhagyott nyitvatartási időben üzemelhet, rugalmasan igazodva a művelődési ház, illetve a könyvtár rendezvényeihez. Kivételt képez ezalól a téli és nyári szünet, amikor az intézmény hosszabb időre zárva tart. Ez idő alatt is van lehetőség a büfé üzemeltetésére, de ez külön megállapodást igényel. Jelenlegi nyitvatartási idő:
  • H - P: 8.00 - 20.00, SZ: 9.00-13.00 (könyvtár)
  • szombati és vasárnapi nyitva tartás a rendezvények függvényében  
  • esti nagyobb rendezvények esetén a zárás időpontja kitolódhat 02.00-ig
 • A pályázó köteles az ajánlatban leírni az üzemeltetési szándékot, az általa nyújtott szolgáltatások körét, milyen kínálatot kíván fenntartani, milyen módon kíván bekapcsolódni a rendezvények minőségi kiszolgálásába. A büfé üzemeltetésének igazodnia kell a Művelődési Ház programjaihoz, a közösségi igényekhez és a lakossági elvárásokhoz.
 • Minimális elvárás a forgalmazott termékek tekintetében: kávé, tea, gyümölcslé, üdítő, szendvics
 • Alkohol árusítására csak H-K-SZ-CS: 16 óra után illetve P-SZ-V 12 óra után van lehetőség.

 A BÉRLEMÉNY BÉRLETI DÍJA:

 • A pályázónak havi bérleti díjat kell fizetnie a büfé helyiség használatáért, melynek összegére a pályázó tesz ajánlást. A megajánlott bérleti díj nem lehet kevesebb, mint havi 80.000 Ft + Áfa.
 • A bérleti díjat a bérlő a tárgy hó 10. napjáig köteles megfizetni. 
 • A bérlő tudomásul veszi, hogy a büfé jelenlegi állapota nem felel meg a hatósági előírásoknak, ezért a pályázó saját költségén vállalja a büfé szabályszerűvé alakítását. A felújításnál a bérlőnek törekednie kell arra, hogy a végleges kialakítás illeszkedjen az intézmény arculatába, ezért bármilyen változtatás csak a bérbeadó előzetes jóváhagyásával lehetségesek.
 • Amennyiben a bérlő számlákkal igazolt értéknövelő beruházást hajt végre a bérleményen, annak bérleti díjra gyakorolt hatása külön megállapodás tárgyát képezi.

ÉRTEKNÖVELŐ BERUHÁZÁSRA VONATKOZÓ KIKÖTÉSEK:

 • A bérlő átalakítási, felújítási, korszerűsítési vagy egyéb értéknövelő munkát kizárólag a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén végezhet a bérleményen.
 • Bérlő tudomásul veszi, hogy az előzőekben említett munkákat bérbeadó hozzájárulása esetén is a saját költségére végzi, azok értékének megtérítésére, azok fejében a szerződés megszűnésekor kártalanításra nem tarthat igényt.
 • A jogviszony megszűnésekor a bérlő használatra alkalmas és tiszta állapotban köteles visszaadni a helyiségeket. Rongálás esetén a károkat köteles megtéríteni.

KÖZÜZEMI DÍJAK ELSZÁMOLÁSA:

 • A közüzemi díjak elszámolása a közbeiktatott mérők segítségével kerül megállapításra a víz- és árams
 • zolgáltatás tekintetében. A fűtés díjának meghatározása négyzetméter alapon történik. A közüzemi díjakat a bérlő utólag, minden hónap 10-ig köteles megfizetni.
 • Az üzlet működésével kapcsolatos göngyöleg és szemét elszállításáról a pályázó saját költségen gondoskodik.

 A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTRENDSZERE, ÉRTÉKELÉSE:

 • A bérbeadó a bérlő kiválasztásában a legjobb ár - érték arányt megjelenítő értékelési szempontot kívánja alkalmazni.  Maximálisan elérhető pontszám: 100 pont
 • Értékelési szempontok: 
 1. Megajánlott bérlet díj összege. (1 - 40 pont)
 2. A büfé koncepciója milyen pontokon illeszkedik az intézmény, napi működéséhez és programjaihoz. Tervez-e zenés  /kulturális programokat, illetve mily módon veszi ki a részét a közösségépítésében. (1 - 20 pont)
 3. A minimálisan elvárt választékon túl vállalt többlet termékkörök megnevezése, különös tekintettel a cukrászati termékekre, péksüteményekre, egészséges / cukormentes termékekre. (10 pont)
 4. Az intézmény dolgozóinak biztosított árkedvezmény mértéke % -ban. (1 - 10 pont)
 5. Pomázi telephelyű vagy székhelyű vállalkozás. (1 - 10 pont)
 6. A fenntarthatóság jegyében a bérlő milyen kötelezettségeket vállal. Pl. újrahasznosítható vendéglátó ipari eszközök használata, szelektív hulladékgyűjtés stb. (10 pont)
 • Értékelési módszer az 1,2, 3 és 4. szempontok esetében az egyenes arányosítás képlete!
 • Értékelés módszere az 5. pont vonatkozásában: Pomázi székhely, vagy telephely: 10 pont, ennek hiányában 1 pont.
 • Értékelés módszere a 6. pont vonatkozásában: fenntarthatósági vállalás 10 pont, ennek hiányában 1 pont.

BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK:

 • Pályázati lap, mely tartalmazza a pályázó személyes adatait.
 • A tevékenység végzésére feljogosító dokumentumok másolata.
 • Szakmai koncepcó, mely magába foglalja a bérlő jövőképét, a büfé kínálatát, az általa nyújtott szolgáltatások körét, illetve a bérleti díj összegére megtett ajánlatát.

A pályázó tudomásul veszi, hogy

 • a kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül érvénytelennek nyilvánítsa.
 • a pályázat alapján megkötendő szerződés érvényességéhez a fenntartó Önkormányzat hozzájárulása szükséges.

 

Pályázat beérkezésének határideje: 2021. február 4.

A pályázatokat benyújtása az igazgato.pmhk@gmail.com e-mail címen!

 

Pomáz, 2021. január 4.

 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.