Álláshirdetés

                                     Pályázati kiírás!

 

A POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR a következő álláshelyek betöltésére ír ki pályázatot a fenntartó elvárásainak megfelelően.

 

Művelődésszervező  

Feladatok: Művelődésszervezői feladatok ellátása minden korosztály számára. Programok, rendezvények kezdeményezése, szervezése, lebonyolítása. Kapcsolattartás társintézmé-nyekkel, közoktatási intézményekkel, civil szervezetekkel. Közönségszervezés. Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, pályázatokon való közreműködés.

Elvárások: Legalább főiskola, művelődésszervező, andragógus, zenekultúra, ének-zene tanár, magyar nyelv és irodalom, magyar tanár vagy felsőfokú végzettség (pedagógia-drámapedagó-gia) hasonló területen szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, felhasználói szintű MS

Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű internetes alkalmazások, magyar állampol-

gárság, büntetlen előélet.

 

Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű kommunikációs és szervezői készség, kreativitás.

Előnyök: Egyetem, művelődésszervező, drámapedagógiai végzettség, közművelődési, oktatá-si, muzeális intézmény, kulturális, művészeti vállalkozás, alapítvány, rendezvényszervező cégkiadó vagy médiavállalkozás munkájában aktív részvétel, egyéni vállalkozóként megszerzett gazdasági, pályázati ismeretek, angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tár-salgási szintű nyelvtudás,

ECDL, Európai Uniós pályázatokban szerzett tapasztalat

 

Amit kínálunk: Változatos munkakör, kulturális programok, kreativitás.

A pályázatukban kérjük fizetési igényüket feltüntetni!

 

 

 

 

Kulturális, gazdasági asszisztens

 

Feladat: A kulturális, művészeti és kézműves programok szervezésében, tartásában aktív rész-vétel és a gazdasági ügyek intézésében közreműködés.

Feltétel: Középfokú végzettség.

 

Előny:  Pedagógiai, művészeti, kulturális, kézműves szakképesítés, közművelődési, oktatási, muzeális intézményben, kulturális, művészeti vállalkozásban, alapítványnál, rendezvényszer-vező cégnél, kiadónál vagy médiavállalkozásban szerzett munkatapasztalat 

 

A pályázatokban kérjük fizetési igényüket feltüntetni!

 

Gazdasági ügyintéző

Feladatok: Gazdasági ügyekkel kapcsolatos adatok, információk gyűjtése, rögzítése, válogatása, osztályozása, nyilvántartása, számlázáshoz kapcsolódó feladatok ellátása, meghatározott szakterületen ügyintézési feladatok ellátása, az ellátott szakmai terület által meghatározott kapcsolattartási feladatok végzése, általános és adott szakterülethez kapcsolódó ügyviteli feladatok elvégzése, számítógépes adatbeviteli feladatok végzése, írásbeli dokumentumok, iratok, levelek előállítása, szerkesztése, sokszorosítása, továbbítása, iratok, egyéb dokumentumok szakszerű kezelése, tárolása, határidők nyomon követése, betartása, korszerű ügyviteli és kommunikációs eszközök, információforrások kezelése, beszámolás a vezetőnek

Elvárások: Középfokú végzettség, határozottság, pontosság, terhelhetőség, magabiztosság, önálló munkavégzés, MS Office programok ismerete (Excel, PowerPoint, Outlook), eredményorientált, rugalmas.

A pályázatokban kérjük fizetési igényüket feltüntetni!

 

Karbantartó, berendező munkakör

8 órás főállású munkakör

Feladatkör: A művelődési házban javítások, meghibásodások megoldása. Az intézmény jellegéből adódóan a programokon ügyelet ellátása. Teremberendezés, a művelődési házhoz tartozó külső területek rendben tartása.

 

Takarítói munkakör

8 órás főállású munkakör

Feladatkör: A művelődési ház teljes körű takarítása, rendben tartása. Programokon ügyelet ellátása, teremberendezés.

 

Az állások 2020. november 01-től betölthetőek!

Személyes meghallgatásról telefonos értesítést küldünk!

 

Jelentkezni:  

2020. 10. 20- ig írásban, önéletrajzzal a  PMHK email,  (pmhk@pomaz.hu )  vagy postacímén, (Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár                                           2013 Pomáz Huszár utca 3.)

 

                                                                                                                     PMHK

 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.